Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Ana Sayfa

İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (ARELADEK), İstanbul Arel Üniversitesi’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi, kalitenin tüm süreçlerde geliştirilmesi, tabi olduğu bağımsız dış değerlendirme ile süreçlerdeki kalite düzeylerinin onanmasına ilişkin çalışmaları planlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince 4.4.2012/06 senato kararıyla kurulmuştur.

ARELADEK’in çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Kalite Geliştirme
  • Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek
  • İç ve Dış Değerlendirme
  • Stratejik Planlama ve İzleme’de rehberlik etmek

ARELADEK çalışmalarını oluşturduğu alt komisyonlar ve akademik/idari kalite elçileri aracılığı ile yürütmektedir.