Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Ders Öğrenme Çıktısı Eğitim Programı

Üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik 2 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen “Ders Öğrenme Çıktıları Eğitim Programı”nda YÖKAK Danışmanı ve Çankaya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu çevrimiçi eğitim vermiştir.