Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsel ve akademik özerklik,
  • Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,
  • Öğrenci odaklılık,
  • Eleştirel düşünce,
  • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik,
  • İnsana ve doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Çok seslilik ve katılımcılık,
  • Disiplinlerarasılık.