Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

İdari

İdari Personel Kalite Temsilcileri

Melda DEMİRDELEN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Selma EKRAN

Mali İşler Daire Başkanlığı

Kübra BATTAL

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Reyhan ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/Sekreterliği

Dr. Öğr. Üyesi Inci TARI

Öğrenci Dekanlığı