Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Temsilci Görev ve Sorumlulukları

Görev Amacı

İstanbul Arel Üniversitesinin stratejik amaç ve hedefleri kapsamında Kalite Güvence Sistemini gerçekleştirmek için tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

Görev ve Sorumluluklar

  1. İstanbul Arel Üniversitesi kalite politikası doğrultusunda kalite güvence kültürünün tüm akademik ve idari birimlerde oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun çalışmalarına yardımcı olmak.
  2. Kalite Güvence Sisteminin tüm akademik ve idari birimlerde kurulması aşamasında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
  3. Kalite Güvence Sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve öneriler sunmak.
  4. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi aşamalarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından yapılan bildirimleri ilgili birimlere aktarmak.
  5. İstanbul Arel Üniversitesinin eğitim-öğretim, Ar-Ge, topluma hizmet faaliyetleriyle uluslararası kalite standartlarında tanınırlığı olan bir üniversite olma politikası doğrultusunda yürütülecek Kalite Güvence Sistemi süreçlerinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve destek olmak.
  6. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında uygulamaya konulan süreçlerin takibini yapmak.
  7. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında iç değerlendirme sürecinde gerekli bilgi akışını sağlamak.
  8. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında birim hedeflerine yönelik performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak.
  9. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında birim ihtiyaçlarına ilişkin eğitim verilmesini koordine etmek.
  10. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Kurulunun kendisini davet ettiği planlı ya da plansız tüm toplantı, sunum ya da bilgilendirme çalışmalarına katılmak, kendisinden istenebilecek olan rapor, veri, bilgi ya da buna benzer istekleri zamanında tamamlamak ve ilgili kişiye ulaştırmak.