Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

2019-2020

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*

Önlisans

4436

36,40

Lisans

4825

39,60

Lisansüstü

2923

24,00

Toplam

12184

100

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Eğitim Seviyesine Göre Uluslararası Öğrenci Sayısı
Seviye Sayı Oran*

Önlisans

47

0,38

Lisans

355

2,91

Lisansüstü

31

0,25

Toplam

433

3,55

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Uluslararası Öğrenci Sayısı Toplam Sayı Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi

8

830

6,81

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

138

1332

10,93

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

71

672

5,51

İletişim Fakültesi

4

390

3,20

Güzel Sanatlar Fakültesi

11

87

0,71

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

110

1214

9,96

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

13

300

2,46

Toplam

355

4825

39,60

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2493

85,28

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

143

4,89

Fen Bilimleri Enstitüsü

287

9,81

Toplam

2923

100

*Bir enstitüdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre
Enstitü Yükseklisans Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2232

261

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

143

0

Fen Bilimleri Enstitüsü

271

16

Toplam

2646

277

 

Bursluluk Statüsüne Göre
Burs Sayı Oran*

Tam Burslu

1287

13,92

%75 Burslu

881

9,53

%50 Burslu

4393

47,52

%25 Burslu

274

2,96

Ücretli

2409

26,06

Toplam

9244

100

*Burslu ve ücretli öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

 

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam

Sayı

52

20

138

3

168

56

437

 

Akademik Birim ve Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam

FEF

7

4

28

-

3

7

49

MMF

16

4

37

-

6

17

80

İİBF

12

8

24

-

2

5

51

İF

2

2

12

-

5

5

26

TF

4

-

-

-

-

-

4

GSF

3

-

5

-

1

2

11

SBYO

8

-

15

-

8

15

46

UBYO

-

2

10

1

1

5

19

MYO

-

-

7

2

116

-

125

YDYO

-

-

-

-

26

-

26

Toplam

52

20

138

3

168

56

437

 

Çalışma Statüsüne Göre
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Oran*

Fen Edebiyat Fakültesi

49

20

69

71

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

80

44

124

65

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

51

3

54

94

İletişim Fakültesi

26

14

40

65

Tıp Fakültesi

4

-

4

100

Güzel Sanatlar Fakültesi

11

7

18

61

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

46

22

68

68

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

19

1

20

95

Meslek Yüksekokulu

125

54

179

70

Yabancı Diller Yüksekokulu

26

8

34

77

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1

20

20

5

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-

15

15

0

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

20

20

0

Toplam

437

228

665

66

*Tam Zamanlı öğretim elemanı sayısı oranı

 

Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri
Destek Sağlayan Kurum Proje Saysısı Proje Bütçesi

TÜBİTAK

4

1.989.626 TL

Avrupa Birliği

2

531.602 TL

ISTKA

2

4.833.332 TL

Toplam

8

7.354.560 TL

 

Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı

108

Atıf Sayısı Toplamı

50

Kendi atıfları hariç atıf sayısı

38

Atıf yapan yayın sayısı

38

Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı

29

Yayın başına ortalama atıf sayısı

0,46

h-indeksi

3

 

Kütüphane

Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı

57,567

Basılı Dergi Aboneliği

72

Elektronik Kitap

254,948

Elektronik Dergi

45,845

 

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri

Kulüp Sayısı

65

2018-2019 Akademik yılı Aktivite Sayısı

171

2018-2019 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı

12

 

Fiziki Alan

Kapalı Açık Alan Bilgileri
Yerleşke(m2) Kapalı Alan(m2) Açık Alan(m2) Toplam(m2)

Tepekent Yerleşkesi

52.413,5

453.750

506.163,5

Sefaköy Yerleşkesi

18.561,8

14.876

33.437,8

Cevizlibağ Yerleşkesi

14.783,4

3.483

18.266,4

Toplam

85.758,7

472.109

557.867,7

 

Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Mezun Bilgisi

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Sayı

Oran*

Önlisans

299

34,57

Lisans

437

50,52

Lisansüstü

129

14,91

Toplam

865

100,00

*Bir seviyedeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

 

 

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Sayı

Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi

96

11,09

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

193

22,31

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

29

3,35

İletişim Fakültesi

12

1,38

Güzel Sanatlar Fakültesi

2

0,23

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

75

8,67

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

30

3,46

Meslek Yüksek Okulu

299

34,56

Toplam

736

85,08

*Bir akademik birimdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Enstitülere Göre

Enstitü

Sayı

Oran*

Sosyal Bilimler Enstitüsü

125

14,45

Fen Bilimleri Enstitüsü

4

0,44

Toplam

129

15,00

*Bir enstitüdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Mezun İstihdam Bilgisi

Seviye

Sayı

Oran*

Çalışıyor

501

57,92

Çalışmıyor

364

42,08

Toplam

865

100

*Çalışan Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı