Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

2020-2021

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Lisans

369

4266

8,65

Lisansüstü

30

1635

1,83

Toplam

446

9824

4,54

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi

9

678

1,33

Güzel Sanatlar Fakültesi

11

74

14,86

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

81

769

10,53

İletişim Fakültesi

8

312

2,56

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

153

998

15,33

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

107

1099

9,74

Tıp Fakültesi

2

7

28,57

Toplam

369

9824

3,76

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre

Enstitü

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Yüksek Lisans

30

1394

14,18

Doktora

0

241

2,45

Toplam

30

1635

16,64

*Bir enstitüdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

 

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre

Enstitü

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

1099

295

Oran

78,84

21,16

Toplam

1394

 

Bursluluk Statüsüne Göre

Burs

Sayı

Oran*

Tam Burslu

1.150

11,71

%75 Burslu

839

8,54

%50 Burslu

3.866

39,35

%25 Burslu

213

2,17

Üniversite Bursları

4.151

42,25

Ücretli

2.121

21,59

Toplam

12.340

 

*Burslu ve ücretli öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

Aktif öğrenci sayısı: 9.824 (yüksek lisans dâhil)

 

Mezun Öğrenci Sayısı

Eğitim Seviyesine Göre Akademik Birim ve Unvanlarına Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Önlisans

37

19316

Lisans

52

10210

Yüksek Lisans

0

2826

Doktora

0

87

Toplam

89

32439

 

 Öğretim Elemanı Sayıları

Akademik Birim ve Unvanlarına Göre

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Toplam

FEF

7

2

22

 

3

11

45

MMF

18

8

40

 

6

16

88

İİBF

11

11

22

 

3

13

60

İF

1

1

10

 

3

8

23

TF

12

 

5

 

 

 

17

GSF

2

2

11

 

2

3

20

Rektörlük

 

 

 

 

1

 

1

SBYO

6

1

12

 

8

12

39

MYO

2

1

11

 

105

 

119

UBYO

 

2

 

 

 

 

2

YDYO

 

 

1

 

23

 

24

Toplam

59

28

134

 

154

63

438

 

Unvanlarına Göre

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Toplam

Sayı

59

28

134

 

154

63

438

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayıları

Unvan

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr.Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Dr.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Toplam

Sayı

1

1

3

 

 

 

5

 

 Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri

Destek Sağlayan

Yürütülen Proje Sayısı

Tamamlanan Proje Sayısı

Toplam Proje Bütçesi

TÜBİTAK

7

11

2442576,34

Avrupa Birliği

2

2

1620425

ISTKA

0

7

2442576,34

Büyükelçilik

0

1

139482

Dernek

0

1

20000

BAP

5

3

166752

TOPLAM

14

25

9.630.992

 

URAP Türkiye Sıralaması

Sıralama

2018

2019

2020

Vakıf

21

19

14

Tüm üniversiteler

107

101

85

 

  Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı (SCI, SSCI, ve AHCIendeksli)

545

Atıf sayısı toplamı

3.897

Kendi atıfları hariç atıf sayısı

3.210

Atıf yapan yayın sayısı

2.651

Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı

2.428

Yayın başına ortalama atıf sayısı

7,15

h-indeksi

27

Q1 yayın oranı

41

 

 Kütüphane

Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı

62.369

Basılı Dergi Aboneliği

89

Elektronik Kitap

268.146

Elektronik Dergi

50.648

 

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri

Kulüp Sayısı

64 

2019-2020 Akademik yılı Aktivite Sayısı

292

2019-2020 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı

8

 

Fiziki Alan

Kapalı ve Açık Alan Bilgileri

Tepekent Yerleşkesi

Toplam Kapalı Alan (m2) (1)

52.413,5

Toplam Nitelikli Açık Alan (m2) (2)

142.254,0

Kapalı ve Nitelikli Açık Alan Toplamı (m2) (3=1+2)

194.667,5

Sefaköy Yerleşkesi

Toplam Kapalı Alan (m2) (1)

18.561,8

Toplam Nitelikli Açık Alan (m2) (2)

14.876,0

Kapalı ve Nitelikli Açık Alan Toplamı (m2) (3=1+2)

33.437,8

Cevizlibağ Yerleşkesi

Toplam Kapalı Alan (m2) (1)

14.783,4

Toplam Nitelikli Açık Alan (m2) (2)

3.483,0

Kapalı ve Nitelikli Açık Alan Toplamı (m2) (3=1+2)

18.266,4

 

 Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Mezun Bilgisi

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Sayı

Oran*

Önlisans

592

46.18

Lisans

564

43.99

Lisansüstü

126

9.83

Toplam

1282

100

*Bir seviyedeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Sayı

Oran*

Fen-Edebiyat Fakültesi

127

9.91%

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

222

17.32%

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

102

7.96%

İletişim Fakültesi

30

2.34%

Güzel Sanatlar Fakültesi

9

0.70%

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

74

5.77%

Meslek Yüksek Okulu

592

46.18%

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

126

9.83%

Toplam

1282

100.00%

*Bir akademik birimdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

 

Mezun İstihdam Bilgisi

Seviye

Sayı

Oran*

Çalışıyor

648

50.55%

Çalışmıyor

634

49.45%

Toplam

1282

100.00%

 *Çalışan Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı