Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Çalışma Grupları

Stratejik Planlama ve İzleme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ

Üye

Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye


Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Çalışma Grubu

Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin ARI

Üye

Öğr. Gör. Metin TOK

Üye


Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Üye

Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Hasan MUTLU

Üye


Bilgi Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

Egemen GÖZÜKARA

Üye


Uluslararasılaşma

Öykü BOZANTA

Üye


Eğitim Öğretim Kalite Geliştirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye


AR-GE Kalite Geliştirme Çalışma Grubu

Doç. Dr. Oktay BİNGÖL

Üye


Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu

Egemen GÖZÜKARA

Üye


Program Akreditasyon Çalışma Grubu

Prof. Dr. Didem BAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇIN ÇAPAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye