Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Alt Komisyonu

Kalite Geliştirme Çalışma Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ

Üye

Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye

Ibrahim DARAMA

Üye