Araştırma

AREL'de Araştırma

  • Akademisyen Ara
  • Proje Ara

Araştırma Alanı


İstanbul Arel Üniversitesi; ürettiği bilgiyi ve geliştirdiği teknolojileri, yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen, kullanım ve transferinde ülkemizin yararını gözeten üniversite olma hedefi doğrultusunda araştırma faaliyetlerine önem verilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde; yenilikçi niteliklere sahip araştırma, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) projeleri ve teknolojik girişimcilik faaliyetleri yürütülmekte ve “yenilikçi bilginin üretimi, transferi ve kullanımında etkin olma” ana politikası etrafında desteklenmektedir.

Ülkemizin araştırma iklimine katkı sağlayacak şekilde, hem akademisyenlerimizin Ar-Ge projelerine hem de öğrenci-mezunlarımızın tekno-girişimcilik bağlamındaki girişimlerine yönelik geniş bir yelpazede faaliyetler yürütülmektedir.

Araştırmacılarca yürütülen Ar-Ge ve yenilik odaklı çalışmalar, İstanbul İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki fakültelere bağlı çeşitli laboratuvar ve merkezlerde sürdürülmektedir. Yeni donanımlarla giderek zenginleşen bu laboratuvar ve merkezlerdeki araştırma altyapılarının katkısıyla İstanbul Arel Üniversitesi’nin bilgi üretme kapasitesi her geçen gün artmaktadır.

Üniversitemizin sahip olduğu araştırma altyapılarına en son eklenen yeni merkez, ArelPOTKAM, “üniversitemizin güçlü olduğu Ar-Ge uzmanlık alanlarında sektörel ve yerel dinamiklerde derinleşme sağlanması”nı esas alan üniversitemizin araştırma politikaları doğrultusunda polimer teknolojileri alanında özelleşecek şekilde hayata geçirilmiştir.

Araştırma çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir arayüz olarak hizmet veren ArelTTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ve ArtıArel (Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi) bünyesindeki faaliyetlerle üniversitemizde üretilen bilginin ve geliştirilen teknolojilerin yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürülmesi süreçlerine katkı sağlanmaktadır.

Araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda, İstanbul Arel Üniversitesi’nin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılan adımların ve yakalanan çeşitli başarıların önümüzdeki yıllarda ivmelenerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Süreç Otomasyonu

  • Araştırma Süreç Otomasyonu