Araştırma

“Ortak Kullanıma Yönelik, Kompozit Malzemeler Ve Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi” konulu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında kabul edilmiştir. Proje kapsamında kurulacak olan ArelPOTKAM (Polimer Teknolojileri Ve Kompozit Malzemeler Araştırma Geliştirme Merkezi) bu alanda yapılan çalışmalara yönelik bir kümelenme oluşturmayı hedeflemektedir.

Hem dünyada hem de Türkiye’de kullanım alanı her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerinden, fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili çalışan kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün oluşturması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi/geliştirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması, paydaşlar arasında gerekli işbirliği, koordinasyon ve iletişimin zamanında sağlanması hedeflenmektedir.

potkam.arel.edu.tr