Araştırma

Arel Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesi’ndeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ocak 2017’de faaliyete geçen Arel TTO, 2014 yılından beri üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma ve deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetlerden elde edilen birikim ve yetkinlik birleştirilerek kurulmuştur.

Arel TTO; yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgi-teknolojinin ticarileştirilmesini-yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla beş ana başlık altında faaliyet yürütmektedir.

  • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri 
  • Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Faaliyetleri 
  • Proje Geliştirme ve Yönetim Destek Hizmetleri
  • Fikri Sınaî Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyetleri/li>
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

tto.arel.edu.tr