Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Sanat, eğitim-öğretim, sinema, televizyon, reklam gibi çok geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan çizgi film tasarımcısı ve animatör yetiştirmektir. Bu ihtiyacın nitelik ve nicelik olarak karşılanabilmesi için alanın gerektirdiği sanatsal, kültürel, teknik ve teknolojik, bilgi ve beceri, donanım ve yeterliliğe sahip yapıcı ve yaratıcı uzmanlar yetiştirmek ana hedeftir. Zamanla daha da artacak olan ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte ve sayıda çizgi film ve animasyon uzmanına ihtiyaç vardır.
Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi sanat, sinema, video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında animasyon tasarımcısı, ve görsel efekt uzmanı olarak çalışabileceklerdir.