Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgi

İstanbul AREL Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki kurslar, yıllık akademik takvime göre başlayıp bitmektedir. Kursların başlama tarihi düzenli olarak duyurulmaktadır. Kayıtlar kursun başlangıç tarihinden bir ay önce başlamaktadır.

ARELDİLMER’de Türkçeyi ve yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 15-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Sınıflar çağdaş eğitim-öğretim ortamına uygundur. Sınıflar gerektiğinde “U” masa sistemine göre düzenlenebilmektedir. Bu da kursiyerlerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerine ve iletişim kurabilmelerini kolaylaştırmaktadır.

ARELDİLMER’de görev yapan öğretim elemanları üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanları ayın zamanda İstanbul Arel Üniversitesi ve diğer üniversitelerde akademik kariyer yapmış ya da yapmaktadırlar.

Kurslarımız Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiş olup, öngörülen iletişim ve öğrenen odaklı eğitim uygulanmaktadır. Buna göre kurslarımız ve sertifikalarımız A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Düzey) ve C1-C2 (İleri Düzey) olarak yapılandırılmıştır. Öğretmenlerimiz akademik kariyer yapmış ya da yaparak bu alanda uzmanlaşmışlardır. Kurslarımız A1 düzeyinde başlayarak C2 düzeyine kadar devam eden 6 kurdan oluşmaktadır.

ARELDİLMER’de sadece yabancılara Türkçe dersleri verilmemektedir.  Ayrıca öğrencilere Türk kültürünü tanıtıcı geziler (boğaz turu, müzeler, tarihi yerler vb.)  film gösterimi, müzik dinletileri yapılmaktadır. Bu doğrultuda amaçlanan hedef öğrencilerin öğrendiği dilin kültürünü tanıması ve kültürlerarası iletişim yetisine sahip olmasıdır.

Ayrıca Türkçeyi uzaktan öğretme konusunda uzman iki öğretim görevlisi bulunmaktadır. İstenildiği takdirde Hazırlık Muafiyet Sınavları için kurslar çevrimiçi (online) olarak da verilebilmektedir.