Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon & Vizyon

Misyon

Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Programının temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır. Bu yoldaki değişmez ilkemiz Arel Üniversitesinin çağdaş eğitim kalitesinden ve niteliklerinden ödün vermeden, ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Programı eğitim verirken, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan Türkçe ve Yabancı Dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar kapsamında, kurumumuz tüm çalışmalarında Arel Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını korur.

Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, Türkçe ve Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenler.

Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ulusal ve uluslararası platformlarda bireylerin ve kurumların talep ettikleri ve gereksinim duydukları ölçüde Türkçe ve yabancı dil eğitim programı ve kursları düzenlemektedir.