Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ödeme ve Kursiyerlik Şartları

 • Kurslara kayıt yaptırmadan önce Düzey Belirleme Sınavına girilir. Düzey Belirleme Sınavı haftanın her iş günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır.
 • Düzey Belirleme Sınavı sonucu üç ay geçerlidir. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen öğretim elmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu müdürlüğün onayını alarak değiştirebilir.
 • Kurs ücretleri Türk Lirası ya da ABD Doları olarak alınır. ARELDİLMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri ve vize alamayan öğrencilerin ücreti iade edilir.
 • Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise imkânlar dâhilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır. Daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyen kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 • Kayıt dondurma en çok bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır.  ARELDİLMER’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. Dört aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz Düzey Belirleme Sınavı yapılır.
 • Mücbir sebeplerden dolayı yapılan ücret iadesinde;

Faturanın aslı,

Bir adet dilekçe,

Öğrenciye ait kimlik belgesi ve

IBAN numarası gerekmektedir.

 • ARELDİLMER’de kurslar gerektiğinde yılın 12 ayı, haftanın yedi günü, 09:00 – 20:00 saatleri arasında resmî ve dinî bayram tatilleri dışında devam eder.
 • ARELDİLMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir. Kursların başlama ve bitiş tarihleri ile kurları her eğitim- öğretim yılında tespit edilerek akademik takvime göre belirlenir.
 • Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
 • Bir sınıfın açılabilmesi için, kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir.
 • Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretim elemanlarını değiştirme yetkisi ARELDİLMER yönetimine aittir.
 • Sınav uygulanan kurların son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.