Duyurular

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği


Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2019  – 20 Ocak 2020

Başvuru Yeri: Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (B-302)

Başvuru Şekli: Dilekçe ve Davet Mektubu

Kontenjan: Ders verme: 10  -   Eğitim Alma: 7

ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak personel; ziyaret ettiği yükseköğretim kurumunda en az 8 (sekiz) saat ders vermelidir. Katılacak Personelin üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması gerekmektedir. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, İstanbul Arel Üniversitesi ile gidilecek üniversite arasında Erasmus+ ikili anlaşma olması zorunludur.
 2. Başvurusu onaylanan öğretim üyesi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “çalışma planı (teaching plan)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen öğretim üyesi, karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 1. 2019-2020 dönemi Erasmus Personel Ders Alma (training) Hareketliliği kontenjanında Araştırma Görevlileri ve idari personel yararlanabilir.
 2. Başvurusu onaylanan idari personel/araştırma görevlisi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “çalışma planı (training plan)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen idari personel/araştırma görevlisi karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Erasmus Personel Hareketliliği için toplam faaliyet süresi, en fazla beş (5) gündür. Bu hibeye ek olarak seyahat hibesi desteği de sağlanır.
 2. Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 3. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme toplam hibenin %80'i oranında yapılır. Kalan %20 hibe tutarı ise faaliyet dönemi sonunda, öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra yapılan değerlendirme sonunda ödenir. Hibe miktarı gidilen ülke ve gidilen süreye bağlı olarak hesaplanır.
 4. Personel Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan akademik/idari personel en geç Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetini tamamlamış olması gerekmektedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya.

119

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

 1. Erasmus+ Personel Hareketliliği için değerlendirme ve seçim İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bir Komisyon tarafından yapılır ve Rektörlüğün onayı ile sonuçlanır.
 2. Akademik personelin değerlendirme ve seçim sürecinde her personelin 100 tam puana sahip olduğu kabul edilerek;
  • Engelli personele 20 puan ilave edilerek öncelik verilir.
  • Bir önceki yıl hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele 10 puan ilave edilir.
  • Daha önce hiç hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele 20 puan ilave edilir.
  • İdari kadrodan bir personel ile hareketlilik faaliyetine katılacak olan personele 10 puan ilave edilir.
  • Üniversitemizin bölümlerinden birini kapsayacak şekilde Erasmus+ ikili yeni anlaşma yapılmasını sağlayan personele 10 puan verilir.
  • Üniversitemizde Erasmus+ programı ile ilgili görev yapan personele 10 puan verilir.
  • Akademik personele İngilizce yeterliliği için 30 puan verilir.
  • Yapılan ikili anlaşmalarda eğitim dili İngilizce olmak koşuluyla İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İrlanda ülkeleri ile hareketlilik faaliyetinde yer alacak personele 10 puan ilave edilir.
 3. İdari personelin değerlendirme ve seçim sürecinde her personelin 100 tam puana sahip olduğu kabul edilerek;
  • Engelli personele 20 puan ilave edilerek öncelik verilir.
  • Bir önceki yıl hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele 25 puan ilave edilir.
  • Daha önce hiç hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele 25 puan ilave edilir.
  • Dil yeterliliği bulunan idari personel, yeterlilik puanını teslim edebilir. Dil Yeterliliği bulunmayan idari personele mülakat yapılacaktır. Sınav puanı olmayan idari personel akademik personelle birlikte hareketlilik faaliyetinde bulunacaktır. İngilizce yeterliliği için 30 puan verilir.
  • İdari personele 10 puan ilave edilecektir.
  • İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İrlanda ülkeleri ile hareketlilik faaliyetinde yer alacak personele 10 puan ilave edilir.
 4. Puan sıralaması dikkate alınarak asıl ve yedek olarak iki grup yapılır.
 5. Gerekli evrak listesi ve hareketlilik adımları için: https://erasmus-plus.arel.edu.tr/erasmus/ders-verme-hareketliligi/giden-ogretim-elemani

 

Duyurular