Duyurular

3 Kasım 2018 Erasmus+ İngilizce Sınavı Hakkında


Erasmus+ İngilizce Sınavı sınıf listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Erasmus+ İngilizce Sınavı Kuralları

 • Yazılı sınavın süresi 60 dakikadır.
 • Sınav 50 çoktan seçmeli soru ve 25 puan değerinde konuşma sınavından oluşmaktadır.
 • Çoktan seçmeli soruların her biri 1,5 puan değerindedir.
 • Konuşma sınavı, yazılı sınavın hemen sonrasında yapılacak ve okutmanlar tarafından 25 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Öğrencinin toplam notu, yazılı sınavdan alınan puan + konuşma sınavından alınan sonuca göre ortaya çıkacaktır.
 • Yazılı sınavın başlama saati 10.00, bitiş saati 11.00’dır.
 • Konuşma sınavı 11.15’te başlayacak ve her öğrenci için yaklaşık 5 dakika sürecektir. Konuşma sınavının puanlaması sınav bitiminde anlık olarak yapılacaktır.
 • Sınav boyunca salonu terk etmek, bir şey yemek-içmek ve konuşmak yasaktır. Kurallara uymayan öğrencilerin sınavları gözetmenin yetkisinde iptal edilebilir.
 • Sınavdan önce yoklama listesi alınacak ve sınav sonunda sınav tutanağı doldurulacaktır.
 • Konuşma sınavı için form üzerinden her öğrenci için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.
 • Kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren/alan öğrencilerin sınav evrakları alınarak cevap kağıdına kopya işlemi yapıldığı yazılır ve öğrenciler sınıftan çıkartılır. Bu durum, Yoklama Listesine de yazılır. Gözetmen ve sınav sorumlusu, ayrıntılı bir kopya tutanağı hazırlayarak delillerle birlikte sınav kağıdını Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
 • Sınav başlangıç saatinden 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava kabul edilmez. 45 dakikadan önce de öğrencilerin salondan ayrılmalarına izin verilmez.
 • Sınav boyunca cep telefonu kullanımı yasaktır.
 • Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında sınav düzenine aykırı davranış nedeniyle tutanak tutulur.
 • Listelerde adı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Koordinatörlüğü

Sınav Tarihi: 03.11.2018 Cumartesi Saat: 10.00

Duyurular