Duyurular

Ara Sınav Sonuçları İtirazı Hakkında Duyuru (Meslek Yüksekokulu)


 

Değerli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri;

İstanbul Arel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. Maddesi uyarınca sınav ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ara sınav sonuçlarına dilekçe ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kanalıyla itirazda bulunabilirsiniz.

 

Önemli Uyarılar:

¾     Verdiğiniz dilekçenin tarihi 3 iş gününü geçmişse itiraz başvurunuz reddedilecektir.

¾     Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.arel.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/belgeler-ve-dokumanlar)

¾     İtiraz dilekçesinin ekine mezuniyet transkriptlerinizi koyup, transkript üzerinde itirazda bulunduğunuz dersin altını çizerek işaretleyiniz.

Duyurular