Duyurular

ArelPOTKAM Eğitim Duyurusu


TERMOPLASTİK ELASTOMERLER EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Elastomer ve kauçuk tanımı ve sınıflandırılması, Endüstriyel elastomerler, Termoplastik ve termoset elastomerler: stirenik termoplastik elastomerler; nitril kauçuğu, multiblok kopolimerler, sert polimer / elastomer kombinasyonları, graft kopolimerler, sert ve yumuşak segmentler. Kauçuk endüstrisinde kullanılan katkı ve dolgu maddeleri, reçineler, plastifiyanlar, stabilizatörler, yağlayıcılar ve vulkanizasyon sistemleri. Lifler ve endüstriel polimer ve elastomerler, Elastomerlerin endüstriyel uygulama alanları ve uygulanan test tipleri vb. konular ele alınacaktır.

POLİMERLERDE TEORİK ISIL VE MEKANİK TEST YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Plastik test parçalarının hazırlanması, Test parçalarının şartlandırılması, Boyutsal testler, Çevresel testler, Isıl testler, Mekanik testler, Termal analiz konuları hakkında bilgi verilecektir.

Duyurular