Duyurular

Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Hakkında


İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinden bağlı oldukları akademik birimin normal öğrenim süresine göre azami süresini dolduran öğrencilerin ek sınav başvuru esasları web sayfamızın "Yönetmelik ve Yönergeler" sayfasında "Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesine İlişkin Yönerge" dokümanında açıklanmıştır.
 
Duyurular