Duyurular

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Önerisi Hk.


İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 48. Madde kapsamında;

  • Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını belirler. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında;

  • Doktora/Sanatta Yeterlik programı 2. döneminde olan öğrenciler  “Tez Danışmanı Öneri Formu” nu doldurarak en geç 15.01.2021 tarihine kadar enstitüye iletmeniz hususunu rica ederiz.

Not; Danışman öneri formunu doldurulmasında dikkat edilecek hususlar

  1. Çalışmak istediği konu/alan kısmının kesinlikle doldurulması
  2. Tez danışman önerisi kısmında bulunan üç seçeneğinde doldurulması gerekmektedir.

 

 

 

Duyurular