Duyurular

Doktora Yeterlik Sınavı Başvurusu Hk.


Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı sırasıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınavın sözlü aşamasında başarısızlık halinde öğrenci, ikinci sınav hakkında sadece sözlü sınava girer. Sınav sonucu yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerin 11.05.2020-16.05.2020 tarihleri arasında (Doktora yeterlik sınavı başvuru formu) doldurarak  iremozturk@arel.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Yeterlik sınav (Yazılı - Sözlü) tarihleri daha sonra enstitü web sayfasından duyurulacaktır.

Yeterlik sınavına başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Duyurular