Duyurular

Kayıt Dondurma Hk.


Değerli Öğrencilerimiz;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda bahar dönemi kayıt dondurma süreci ile ilgili aşağıdaki kararı alınmıştır.

  • Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Bu karara istinaden 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimizin 17.04.2020 tarihinde mesai bitimine kadar (16:00) Fakülte Sekreterliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Duyurular