Duyurular

Kemal Gözükara Yerleşkesi - Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı


03.10.2018 Çarşamba günü saat 13.00’ da üniversitemiz Kemal Gözükara Yerleşkesinde Fen Edebiyat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler ve Sağlık Bilimler Yüksekokulları 2.sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan “Bilgi Teknolojileri Kullanımı” (Applications of Information Technologies) dersinin muafiyet sınavı yapılacaktır. Muafiyet sınavına, 2018-2019 Eğitim/Öğretim Yılı Güz veya Bahar dönemlerinde bilgi teknolojileri kullanımı dersini ilk defa alacak olan 2.sınıf öğrencileri girebilecektir. Muafiyet sınavı, Güz veya Bahar dönemlerinde dersi alacak öğrenciler için bir defaya mahsus yapılacaktır.

Sınıf Listeleri

Duyurular