Duyurular

Koronavirus Pandemisi Hk.


Koronavirus yayılımını önlemek için koruma  ve kontrol önlemleri kapsamında çalışanlarımızın günlük ateş takibi yapılması planlanmıştır.  Bu kapsamda;

  1. Kurum çalışanlarımızın günlük ateş takipleri,
    • Tepekent yerleşkesinde idari/akademik personelin bizzat revire gelerek,
    • Sefaköy ve Cevizlibağ yerleşkelerinde İdari Amir tarafından uygun görülen yer ve yöntemle,
    • Sabah kuruma gelişlerinde ve mesai saati içerisinde iki kez olmak üzere saat 10:0-11 :00  ve 15:00-15:30 saatleri arasında yapılacaktır.
  2. Güvenlik, ulaşım ve yemek hizmetleri çalışanlarımızın ateş takipleri idari amirleri tarafından uygun görülen yöntemle  gerçekleştirilecek ve sonuçları iş yeri hekimine iletilecektir.
  3. Ziyaretçilerimizin kabulü esnasında ateşi girişte güvenlik personeli tarafından ölçülerek kayıt altına alınacaktır.

Ateşi yüksek bulunan personel/taşeron çalışan ve ziyaretçilerimizin durumları ivedilikle işyeri hekimine bildirilecek, işyeri hekimi tarafından ivedi olarak değerlendirilecektir.

Duyurular