Duyurular

Kütüphane Memnuniyet Anketi Hk.


Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi çalışmalarını değerlendirmek amacıyla uygulamaya geçtiği "Kütüphane Memnuniyet Anket Formu" http://katalog.arel.edu.tr/anket linki üzerinden tüm akademik, idari personelimiz ile öğrencilerimizin erişimine açılmış olup; form 20 Haziran 2020 tarihine kadar erişime açık olacaktır. 

Duyurular