Duyurular

Meslek Yüksekokulu - Ders Muafiyet Başvuruları Hakkında


İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptırmaya hak kazanan ve daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda ders alıp başarılı olan öğrencilerin, ders muafiyet talepleri, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce dilekçe ve ekleri ile alınacaktır.

Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde, daha önce alıp başarılı olduğu derslerin hangilerinden muafiyet istediği açıkça belirtilmelidir. Dilekçelerin ekine, daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri, not döküm belgesi (transkript) eklenmelidir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvurular işleme alınmayacaktır.

Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Enver DURAN

Duyurular