Duyurular

Newton-Kâtip Çelebi Fonu Öncelikli Alanlar Programı Başvurularınızı Bekliyor


Değerli Akademisyenlerimiz, 

Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi – Newton Fonu” adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenmektedir. Çelebi - Newton Fonu'nun amacı Türkiye ve İngiltere'deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik ilişkiler inşa edilmesi, var olan işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek olan programa yılda 8 milyon Sterlin tahsis edilmektedir. Program kapsamında aşağıda belirtilen öncelikli alanlar kapsamında hibe desteği verilecektir: 

Bu program kapsamında öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji
 • Otomotiv
 • Sağlık 
  1. COVID-19
 • Tarım ve Gıda 
 • Sosyal Bilimler
 • Makine İmalatı 
  1. Robotik ve mekatronik
  2. Üretim otomasyon sistemleri
  3. Eklemeli üretim
  4. Makine dizaynı ve üretimi
  5. Akışkan gücü, dinamiği ve akışkanlı makineler
  6. Üretim teknolojileri 
  7. Döküm teknolojileri
 • Diğer
  1. Metalurji
  2. İleri materyal teknolojileri
  3. Kimya

Hibe miktarı: 

İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000 

Türk yürütücü ortakları azami 720.000 TL  

Her projenin, bir Birleşik Krallık’tan bir de Türkiye’den başvuru sahibi olmalıdır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 12 Haziran 2020, saat 16:00 (Birleşik Krallık) / 17:30 (Türkiye) 

Çağrı ile ilgili detaylı Bilgi için buradan ulaşabilirsiniz. 

Programla ilgili her türlü konuda ArelTTO ile iletişime geçebilir; proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. 

 

 

Duyurular