Duyurular

Öğrencilerimizin Dikkatine


17 Ekim 2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’nin 22. Maddesi’nde yer alan değişikliğin, öğrencilerimizin mağduriyetine neden olduğu iddiası dün gece itibarı ile bir takım sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin Ek Geçici 1. Maddesi’nde belirtilen; “Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıtlı öğrencilere, kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak uygulanır.” hükmü açık olup, Anayasamızın “idari işlemlerin geriye yürümezliği” ve “kazanılmış haklar kaybedilemez” ilkeleri yaklaşımıyla mevcut öğrencilerimizin konuya ilişkin mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir.

Bu bağlamda öğrencilerimizin eski hakları aynen korunmakla beraber, anılan Yönetmelikte gerçekleştirilen öğrenci odaklı değişiklikler ile yeni haklar da sağlanmış bulunulmaktadır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular