Duyurular

Öğretim Elemanı İlanı Sınav Sonuçları(09.09.2020)


2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.09.2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıda yer alan ilgili linkler üzerinden yayınlanmıştır.

Bilgi Notu:

  • Sınav Sonuçları “Asil/Başarılı olan adaylar,  Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.
Duyurular