Duyurular

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları (12.05.2020)


2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 12.05.2020 tarih ve 31125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca yapılan; 

Bilgi Notu:

- Sınav Sonuçları “Asil/Başarılı olan adaylar,  Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır. 

Duyurular