Duyurular

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları


2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca;

Bilgi Notu:

  • Sınav Sonuçları “Asil/Başarılı olan adaylar,  Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.
Duyurular