Duyurular

Sınav Açıklamaları Hk.


  1. Daha önce açıklanan takvime göre bütünleme sınavları 22 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
  2. Final sınavına girmeye hak kazanan her öğrencimiz, 5 Haziran 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereğince herhangi bir kısıtlamaya, dilekçe veya benzeri herhangi bir ek işleme tabi tutulmadan, bütünleme sınavlarına girebilecektir.  
  3. Bütünleme sınavları için belirlenen format ödevdir. Bu itibarla ödev konularının 21 Haziran 2020 tarihine kadar belirlenmesi ve ilan edilmesi önem arz etmektedir. 
  4. Final sınavı ödev formatında yapılan derslerin bütünleme sınavları için ödev kapsamı, ilk ödevin eksik yönlerinin giderilmesi ve istenen düzeye getirilmesi olarak belirlenecektir.    
  5. Final sınavlarında teknik nedenlerden dolayı sınavı tamamlayamayan/giremeyen/süre kaybı yaşayan öğrencilerimizden 16 Haziran 2020 tarihine kadar bölümlerine dilekçe ile başvuranlar final sınavı telafi haklarını bütünleme sınavlarında kullanacaklardır. Final sınav hakkının bütünleme sınavında kullanıp başarısız olan öğrencilere, düzenleme kuralları daha sonra ilan edilmek kaydıyla ayrı bir sınav hakkı verilecektir.  

Sınav 

Kapsam 

İdari İşlem 

Şart 

Yöntem 

Süre 

Geçerli Not 

Bütünleme 

Bütün öğrenciler 

Yok 

Final sınavına giriş hakkı elde etmiş olmak 

Ödev 

Asgari 24 saat 

Bütünleme sınavında alınan not 

Telafi 

Teknik nedenlerden dolayı süre kaybı yaşayan öğrenciler 

16 Haziran 2020 tarihine kadar Bölüme dilekçe verilmiş olmalı 

Bölümün talebi uygun görmesi 

Bütünleme sınavlarından sonra açıklanacak 

Bütünleme sınavlarından sonra açıklanacak 

Yüksek not 

 

Duyurular