Duyurular

Sınav Açıklaması Hk.


Değerli Arel Üniversitesi Öğrencileri,

Üniversitemiz salgın başladığından bu yana birinci öncelik olarak öğrencilerimizin sağlığını, ikinci öncelik olarak ise bu zorlu dönemde, en iyi şekilde eğitimine devam edebilmeyi dikkate almıştır.

Bu ilkeler çerçevesinde gerek dönem içi gerek dönem sonu değerlendirme dönemlerinde, öğretim üyeleri mümkün olduğunca sınav yerine ödev veya proje tarzı değerlendirme yöntemlerini kullanmak üzere teşvik edilmiştir. Bunun sonucunda, ön lisans ve lisans düzeyinde verilen derslerin %62’sinde ödev veya proje ile başarı değerlendirilmesi yapılacağı, ilgili derslerin öğretim üyelerinin önerisi ile bölümler tarafından karara bağlanmıştır.

Yüz yüze yapılan sınavlarda olduğu gibi online yapılan sınavlarda da bazı kuralların olması gerekmektedir. Bu kuralların önemli bir kısmı, derslerin özellikleri dikkate alınarak öğretim elemanları ve bölümler tarafından belirlenmektedir. Örneğin; uygulanan sınavda gelinen sorudan gerideki sorulara dönüş yapılıp yapılamayacağı ilgili öğretim elemanının takdiridir. Bu kural, soruların niteliğine ve verilen süreye bağlı olarak belirlenmek zorunda olduğundan, tek ve genel bir karar ile belirlenmesi doğru değildir. Yönetimimiz tarafından bu yönde bir açıklama da yapılmamıştır. Benzer şekilde sınav süreleri de söz konusu dersin niteliğine, sorulan soruların yapısına bağlı olarak öğretim elemanları tarafından belirlenmelidir.

İstanbul Arel Üniversitesi yönetimi olarak, her zaman öğrenci dostu olmak için özel bir çaba gösterdiğimizi gururla belirtmek isteriz. Ancak öğrenci dostu olmanın mantığının “öğrenci tarafından her zaman ulaşılabilir olmak, öğrencinin haklarını korumasını sağlayacak ortam ve sistemleri yaratmak” olduğuna da inanıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimize gereken nitelikte eğitim vermek ve bunun doğru şekilde değerlendirilmesinin ise en temel sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz.

Bu süreçte öğrencilerimizin taleplerini de dikkate alarak, sınav uygulamalarını hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması için  dikkatle izleyeceğimizden herkesin emin olmasını dileriz.

 Rektörlük

 

Duyurular