Duyurular

Staj/İşyeri Uygulaması Hk.


Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültelerde ve MYO’da staj/işyeri uygulaması zorunluluğu olup henüz staj/işyeri uygulamasını tamamlamayan öğrencilerimiz bu döneme mahsus olmak üzere ödev veya proje uygulamasına tabi olacaklardır.

Fakülte kararı ile fiili uygulamaya onay verilen bölümler için; ödev veya proje uygulamasına tabi olmak istemeyen öğrencilerimiz, staj/işyeri uygulamalarını 22.06.2020 tarihinden itibaren tüm tedbirlerini almak ve sorumluluk kendilerinde olmak koşulu ile kendi bulacakları kurumda yapabilirler.  

  • Ödev veya proje alacak öğrencilerimizin 22.06.2020 tarihine kadar arelkariyer portalında tercihleri ile ilgili seçeneği işaretleyerek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 
  • Ödev veya projeler geçti (G) kaldı (K) olarak değerlendirilecektir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde ise İş yerinde Uygulama  değerlendirmesine göre notlandırılacaktır. Fakülte kararı ile fiili uygulamaya onay verilen bölümlerde; isteyen öğrenciler staj/işyerinde uygulamalarını kendi bulacakları bir kurumda (online olarak arelkariyer portalında normal staj/işyeri uygulaması sürecini uygulayarak) yapabilirler.
  • 2020 Yaz döneminde gönüllü stajlar kabul edilmeyecektir.
  • Daha önce staj anketini doldurmuş olan öğrencilerin anket güncelleme talebi gönderip, talep Arelkam tarafından onaylandıktan sonra “Staj Tercih Formu”nda ödev/proje seçeneğini tercih etmeleri gerekmektedir. (Fakültenin onay durumuna göre kendi bulacağı yerde staj yapmak isteyen öğrenciler, “Kendim Bulacağım” seçeneğini tercih edebilirler)
  • 2019-2020 Yaz dönemi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Devlet Hastaneleri stajyer öğrenci kabul etmeyeceğini bildirdiğinden Arelkam tarafından 2019-2020 Yaz ve 2020-2021 Güz dönemi için sağlık kurumlarına yerleştirme yapılmayacaktır.
  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencileri, Yüksekokulun  aldığı kararlar doğrultusunda işyerinde uygulamalarını tamamlayacaklardır. Arelkariyer portalı üzerinden işlem yapmaları gerekmemektedir.

Duyurular