Duyurular

Staj Ödevleri Hk.


MYO Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda stajını ödev olarak yapmak isteyen öğrencilerimize ek süre verilmiştir. Sistem 17.07.2020 15:30’dan sonra açılacaktır.
 
Stajını ödev olarak yapmak isteyen öğrencilerin  Staj Tercih Formuna 17.07.2020– 27.07.2020 tarihleri arasında cevap vermeleri gerekmektedir.

UZEM sisteminden ilgili öğrencilere ödev tanımlanmasından sonra bölüm başkanlarının bildireceği tarih aralığında ödevler UZEM sistemine yüklenecektir.
Ek süre verilmeyeceğinden, gerekli hassasiyeti göstererek anket 17.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında cevap vermenizi önemle duyururuz.

Duyurular