Duyurular

Tez savunması, Tez İzleme ve Yeterlik Sınavları Hk.


Toplantı verimliliğini ve akıcılığını tesis etmek amaçlarıyla, yanı sıra, Covid - 19 Pandemisine karşı azami tedbirlerin Enstitümüzce alınması koşullarında 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Tez izleme, tez savunması, yeterlik sınavlarının önceden olduğu gibi, bir araya gelinerek Sefaköy yerleşkesinde yüz yüze toplantı şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

Duyurular