Duyurular

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemine Uzaktan Eğitim Sistemiyle Başlıyor


Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karar gereği, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. Gerçekleştirilen Senato toplantısında;

  1. Teorik derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  2. Uzaktan eğitim ile yapılması mümkün olmayan uygulamalı derslerin ve staj uygulamalarının (15 Kasım 2020’den önce başlamamak şartıyla) bölümler tarafından uygulama yapılacak sınıf, laboratuvar ortamlarının kapasitesi de dikkate alınarak planlanmasına ve planlamaların fakülte/yüksekokullar tarafından öğrencilerine duyurulmasına,
  3. Dönem içi ölçme değerlendirme süreçlerinin sayısının artırılması ve nihai başarı notunun hesabındaki ağırlığının en az %50 olacak şekilde belirlenmesine,
  4. Öğretim elemanlarının her hafta iki saat dijital ve/veya fiziksel ortamda olmak üzere, öğrenciler için görüşme gün ve saatlerini belirleyip ilan etmesine,
  5. Yerleşkelerde çalışma yapmak isteyen öğrenciler için bilgisayar sınıfları, kütüphane alanlarının kapasitelerinin Üniversitemiz Pandemi Komisyonu ile birlikte belirlenerek, randevu sistemi ile öğrencilerin çalışması için düzenlenmesine,
  6. Dönem sonu sınavlarına ilişkin değerlendirmenin salgının durumuna göre Aralık ayında gerçekleştirilecek Senato toplantısına bırakılmasına karar verilmiştir.
Duyurular