Duyurular

YDYO IV. Türkçe Hazırlık Muafiyeti Sınavı


Linkte yer alan Sınav Başvuru Belgesi’ni 28.10.2020 saat 17:00’a kadar mehmetaltinova@arel.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilmesi durumunda sınava alınmazlar.

Muafiyet sınavının ilk oturumu 30.10.2020 Cuma günü saat 10:00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler öğleden sonra yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan başarısız olan öğrenciler (25 üzerinden en az 15 alamayan) yazılı sınava katılamazlar ve hazırlık okurlar. Öğrenciler, hazırlıktan muaf olmaları için toplam 70 puan almalıdır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan herhangi birinde 25 üzerinden 15’ten az puan almaları durumunda hazırlık okurlar.

Sınav 3 seansta tamamlanacaktır. 

Sınav ‘ONLINE’ olarak görüntülü bir şekilde ZOOM programı üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır. 

Her grup için sınavdan 1 hafta önce ‘whatsapp’ grubu oluşturulacak ve yönlendirmeler bu grup üzerinden yapılacaktır. 

Cep telefonu numarası eksik olan öğrenciler gruplarında belirtilen e-mail adresine ‘cep telefonu bilgilerini’ yollayacaktır. 

Sınav gününde internet bağlantısı olan, ses-kamera sistemine sahip bir cihazdan bağlanmak zorunludur. Ayrıca bu cihazlarda ‘zoom’ ve ‘word’ programlarının olması gerekmektedir. 

Sınav başlangıcında sorular e-mail olarak öğrencilere yollanacak ve her seans sonunda öğrenci tarafından cevaplanıp, kayıt edilip ‘Grup Sorumlusuna’ geri yollanacaktır. 

Yazılı sınav geçme notu 70’tir. 70 puan altında alan öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar ve konuşma sınavına giremezler, bu öğrenciler 1 yıl hazırlık okuyacaktır. Konuşma sınavından 15 ve üzeri puan alan öğrenciler 30.10.2020 saat 14:00’da yapılacak yazılı sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavlardan herhangi birine katılmayan öğrenciler hazırlık sınavından muaf olamazlar. 
Konuşma sınavı da ‘zoom’ üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 
Konuşma sınavı “Zoom” üzerinden bir ‘Öğretim Elemanı’ ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı seklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında B2 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır. 


Yazılı sınavı ile ilgili ayrıntılı duyuru konuşma sınavı sonrası yapılacaktır. 

Her iki sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacaktır. 

Her iki sınavda da öğrenciler baştan sona kamera önünde olmak zorundadır.

Sınavı erken biten öğrenciler sınav sonuna kadar oturumlarını kapatamazlar. 

Sınav boyunca 2. Bir elektronik cihaz kullanımı (cep telefonu,tablet...vb.) yasaktır. 

Sınavlar boyunca kameranın her an açık olması ve öğrencinin ekranda net bir şekilde görünmesi zorunludur. 

Sınav boyunca ekran önünden ayrılmak yasaktır. 

Sınav ortamında yalnız bulunmak, herhangi bir öğrenme kaynağından yararlanmamak ve tüm sınavı bireysel olarak yapmak zorunludur. 

Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir. 

Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi...vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır. 

İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur. 
Sınavlar kayıt edilecektir. 


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
TÜRKÇE HAZIRLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

Exam Application Documentry must be sent to mehmetaltinova@arel.edu.tr until 28th of October until 5:00 pm. Otherwise you will not to able to take the exam. 

The first session of the Proficiency test will be held on Friday, 30th of October, 2020. Students those passes this exam will be entitled to take the reading test that will be held on Friday, 30th of October, 2020. Students who fail from the speaking exam can not take the reading Test. 

A whatsapp group will be created for each class by the instructors responsible for them for further information and guidance. 

Students can see their groups and responsible instructors from the attached file that will be sent to them. 

Students with missing mobile phone numbers will send their mobile phone information to the supervisor’s e-mail address which is written above the group list. 

Passing grade for the speking test is also 15/25. 

Speaking test will be conducted online on Zoom. 

Speaking exam will be conducted by an instructor as a Q&A session for 10 minutes. Students are  expected to answer B2 level questions fluently. 

Detailed information about the Speaking test will be given after the written test. 
ID control will be done before each test. 

During the test, student cameras will not be turned-off and the students will not be allowed to leave  the screen. 

Students will not be allowed to use extra devices during the exam. 

It is mandatory to be alone during the test and all students have to do the test individually. 

In any case of doubt or violation of the rules,the test will be cancelled by the group supervisor. 

In any case of cheating or any problem during the ID control...etc. the test will be cancelled and the  management will take action about the student according to the disciplinary regulations. 

All test will be recorded by the ‘Group Supervisor’. 

School of Foreign Languages 

Duyurular