Duyurular

Yönetim Kurulu Kararları


A. Yapılan düzenlemelere aykırı olarak gerçekleştirilen sınavlar hakkında; 

27 Mayıs 2020 tarih ve 2020-08 sayılı Senato toplantısında yarıyıl sonu sınavları hakkında özellikle sınav süreleri konusunda yapılan düzenlemelere aykırı olarak gerçekleştirilen sınavların tekrar edilmesine, 

Tekrar sınavlarına isteyen her öğrencinin girebilmesi ve her iki sınava giren öğrencilerin en yüksek notu aldığı sınavının geçerli sayılmasına, 

B. Yarıyıl sonu sınavlarında tamamlanamayan sınavların telafisi hakkında; 

  1. Kendi olanaklarından veya Üniversiteden kaynaklanan teknik sebeplerle online sınav uygulamasında sorun yaşayan, kısmen veya tamamen sınavını tamamlayamayan öğrencilerimizin 16.06.2020 tarihine kadar Fakülte/Yüksekokul Dekanlık veya Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmasına, 
  2. Dilekçesindeki talebi uygun görülen öğrenciler hakkında ilgili Yönetim Kurulunun öğrencilerin sınav hakkının saklı tutulması için 29.06.2020 tarihine kadar karar almasına, 
  3. Final sınav hakkı saklı tutulan öğrencilerin, bu haklarını ilk açılan sınav olan bütünleme sınavlarında kullanmasına,  
  4. Dilekçe veren öğrencilerin dilekçe sonucunu beklemeden bütünleme sınavlarına girebileceğine, 
  5. Arel Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 31. Maddesi uyarınca final sınavına girmeye hak kazanan her öğrencinin bütünlemeye katılma hakkı olduğundan, final sınavında başarılı bile olsa isteyen öğrencilerin bütünlemeye girebileceğinin ve yine aynı madde gereğince girilen son sınavın notunun ders başarısının hesabında kullanılacağının öğrenci ve öğretim elemanlarına hatırlatılmasına, 

C. Bütünleme sınavları hakkında ise;

  1. Bütünleme sınavlarının kısa süreli ödev veya ödev şeklinde yapılmasına, 
  2. Kısa süreli ödevlerin en fazla 2 soru ve en kısa 3 saat süre ile uygulanmasına, soru tasarlanırken cevabının 500-600 kelime (yaklaşık 2 sayfa)(probleme dayalı sayısal konularda kelime sınırı aranmaksızın en fazla 5 sayfa) olmasına; ödev uygulanması durumunda öğrencilere ödev konularının en geç bütünleme sınav takviminde belirlenen günde duyurulması ve ödev teslim süresinin sınav takviminde belirlenen günde başlamak kaydıyla 3 gün olması, konu ve kapsamının buna göre belirlenmesine, 
  3. Bütünleme sınavlarında final sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerimize takvimi daha sonra belirlenmek kaydıyla sınav planlaması yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Duyurular