Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aldığı Kararlar Hk.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı kararlar uyarınca;


1. Üniversitemizde önlisans, lisans ve Iisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin,  talep etmeleri durumunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtları dondurulabilecek ve kayıt dondurulan süre azami sureden sayılmayacaktır.

2.  Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin,
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması,   ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanını görüşünün alınması kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilecektir
b) Bu süreçte tez döneminde olup azami suresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave sure verilecektir
c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki sureci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınarak,  tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılacak, isteyen öğrenciler ise erteleme ve kayıt dondurma imkândan da yararlanılabilecektir.

Duyurular