Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Matematik sayılar, şekiller ve soyut kavramların yapısı ile bu yapılar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu bilim, bilimsel ve bağımsız düşünme, muhakeme ve karar verme becerisini geliştiren ve bütün pozitif bilimlerin temelini oluşturan ortak bir dildir.

Bölümün amacı:

  • Küreselleşerek değişen teknolojinin ve sanayinin gelişmesine paralel olarak, sorgulayarak, neden-sonuç ilişkisinin kurulması,
  • Analiz yapılması,
  • Modelleme ve çözüm üretiminin sağlanması,
  • Matematik ve bilgisayar becerileri ile farklı disiplinlerde çözüm üretilmesi

Matematik - Bilgisayar Bilimleri öğrencileri, üniversitemizin diğer bazı bölümlerinde olduğu gibi bir yıl İngilizce hazırlık okumakta ve lisans eğitimlerini İngilizce olarak tamamlamaktadırlar.

Sağlam ve güçlü matematik temelinin yanı sıra yüksek bilgisayar bilgi ve becerileri ile donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzün dört yıllık programında; analiz, cebir, fonksiyonlar teorisi, diferansiyel denklemler, sayılar teorisi gibi matematik konuları ile; veri yapıları ve algoritmalar, programlama dilleri, veri tabanları, işletim sistemleri,bilgisayar mimarisi, yazılım mühendisliği, web tasarımı ve dosya yapıları gibi bilgisayar konuları birlikte yer almaktadır.

Bölümümüzde 100% ve 50% burslu öğrenci kontenjanları mevcuttur. Ayrıca başarılı olan öğrencilere, paralel programlar oluştuğu takdirde, bazı mühendislik bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde çift anadal ve yandal yapma imkanı verilmektedir Öğrenimin son iki yılında yer alan çok sayıda seçmeli ders, öğrencilerimize, bilgisayar ile desteklenmiş matematikçi veya matematik ile güçlendirilmiş bilgisayarcı olarak uzmanlaşma imkanı sunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, dünyanın her yerinde yazılım, bilgisayar, finans, bilişim firmalarında ve her tür kuruluşun bilgi işlem merkezlerinde çalışabilecekleri gibi, yine bu sektörlerde proje yönetimi, proje geliştirme, programlama, sistem analizi, web tasarımı gibi uzmanlık alanlarında faaliyet gösterebilirler. Bunlara ek olarak optimizasyon, kaynak kullanımı ve planlama gibi matematik ve analiz altyapısının önemli olduğu birimlerde çalışabilecek olan mezunlarımız sigortacılık sektöründe, Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilirler.