Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

Psikoloji, kelime anlamıyla ruhbilimi olsa da insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji bölümü, farklı alanlarda uzmanlığa sahip öğretim üyeleri ile öğrencilerin teorik ve pratik olarak gelişimlerine destek olabilecek nitelikli, güçlü bir kadroya sahiptir. Sunulan zorunlu iş yerinde uygulama imkanları ve seçmeli ders zenginliği ile öğrenciler lisans eğitimleri boyunca psikolojinin değişik alanlarını tanıma fırsatına sahip olurlar.

Bölümün Amaçları

Uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışıyla psikoloji bilimine yön verebilecek mezunların yetiştirilmesi,
Bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştırmacı, yaratıcı ve hayal gücünü kullanabilen,
Saygılı, etik değerlere uygun çalışan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı,
Öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş, bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmalara katkı veren,
Eleştirel düşünen, ulusuna ve insanlığa yararlı, toplumsal sorumluluk bilincine ve demokrasinin değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü, eğitimlerinin lisansla sınırlı kalmasını istemeyen öğrencilere tezli-tezsiz psikoloji ve klinik psikoloji yüksek lisans programları ile alanlarında uzman olma fırsatı tanır. İstanbul Arel Üniversitesi, öğrencilerine “Klinik Psikoloji” doktora programı ile akademik kariyer yapmalarına olanak sağlar. Psikoloji Bölümü, gerek lisans, gerek yüksek lisans-doktora eğitimleri boyunca faydalanabilecekleri pek çok araştırma ve uygulama laboratuvarını bünyesinde bulundurmaktadır. Öğrenciler, kurulumu tamamlanan psikofizyoloji laboratuvarında, beyindeki bilişsel süreçleri incelemek amacıyla olaya ilişkin osilasyonlar ve olaya ilişkin potansiyallerin analizi yapılarak deneysel çalışmalar gerçekleştirebileceklerdir. Klinik psikoloji gözlem laboratuvarında ise öğrencilerin, Klinik Psikoloji lisansüstü programları kapsamındaki psikoterapi ve süpervizyon eğitimlerini yürütebilecekleri bir alt yapı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Lisans Diploması” alırlar. Psikoloji alanında ihtiyaç duyulan çok geniş bir sahada çalışabilen mezunlarımıza, “Psikolog” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler.