Genel Sekreterlik

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sekizinci bölüm Yönetim Örgütleri Madde 51’de, Atama Esasları Madde 52’de ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığı şekliyle, Üniversitelerde Rektör’e bağlı Merkez Yönetim Örgütü’nün / İdari Teşkilat’ın başında bir Genel Sekreter bulunur. İdari Teşkilat; idari hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile idari görevleri yapmak üzere görevli çalışanlardan oluşmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sekizinci bölüm Yönetim Örgütleri Madde 51’de, Atama Esasları Madde 52’de ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığı şekliyle, Üniversitelerde Rektör’e bağlı Merkez Yönetim Örgütü’nün / İdari Teşkilat’ın başında bir Genel Sekreter bulunur. İdari Teşkilat; idari hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile idari görevleri yapmak üzere görevli çalışanlardan oluşmaktadır.