Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Yetenekli gençler arasından “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul eden Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü dört yıllık çağdaş bir eğitim sonrasında; Moda ve Tekstil Tasarımcısı unvanı ile yaratıcı ve sanatsal çalışmalar yapabilen mezunlar vermektedir.

Bölüm Amacı:

Lisans programı öğrencilerin, Temel Sanat Eğitimi yanı sıra, mesleki bilgilenme süreçlerini oluşturacak olan dersler dizgesi içerisinde, kişisel yaratıcılıklarının gelişmesini,

-Öğrencilerin, lisans programının öngördüğü Moda ve Tekstil tasarımı alanlarında uzmanlaşmaya doğru, konusunda uzman eğitimcileri ile birlikte yol alması,

-Tekstil sektörünün ana hammaddesi olan elyaftan başlayarak, kumaşa, desene, kalıba ve moda tasarımının koleksiyon sürecine hâkim olabilecek sanatsal vizyona sahip olması hedeflenmektedir.

Bu keyifli yolculukta, çağımızın tartışmasız en önemli gereksinimi olan bilgisayar programları eğitimi, öğrencinin en büyük yardımcısı olmaktadır.

Avantajları

Desen tasarımından koleksiyon hazırlanmasına, bilgisayar destekli tasarımdan, aksesuar tasarımına kadar sanatsal, kültürel, mesleki ve teknik yönden eğitim programlarını tamamlayan öğrenciler, derslerin yanı sıra workshop, sergi ve fuar katılımlarına da yönlendirilirler.
Eğitimin üçüncü yılından başlayarak öğrenci kendi koleksiyonunu podyumda sergilemeyi öğrenmekte ve dördüncü yılsonunda hazırladığı koleksiyonun defilesi sonrasında diploma almaya hak kazanmaktadır.
İkinci yılsonundan itibaren öğrenciler, Arel Kariyer Merkezi (ArelKam) kanalıyla ve öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle, gelecekteki mesleklerinin farklı dallarında, konusunda öne çıkmış firmalarda staj yapabilmekte ve sektörle ilk tanışmaları sağlanmaktadır.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü lisans eğitimini Yüksek Lisans Programı ile taçlandırarak gelişimini sürdürmektedir.
Mezun olan öğrencilerimizin sektöre geçişinden sonra da, eğitimcileriyle diyalogları devam etmekte ve gereksinimleri oranında destek verilmektedir.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, tekstil ve hazır giyim sektöründe ulusal ve uluslararası boyutta hizmet veren kuruluşlarda Moda Tasarımcısı, Desen tasarımcısı, Mağaza Görsel Sunum ve Tasarım Uzmanı, Tasarım Planlamacısı, Moda Araştırma ve Geliştirme Uzmanı, Moda Editörü, Moda Yazarı, Marka Yöneticisi, Freelance Koleksiyon Tasarımcısı, Stil Danışmanı, Trend Danışmanı, Moda Eleştirmeni, Baskı Tasarımcısı, Dokuma Tasarımcısı, Moda Aksesuar Tasarımcısı olarak görev alabilirler. Ayrıca, sektöre yeni nesiller kazandırmak amacıyla akademik kariyer de yapabilirler.