Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Selahattin GANİZ
Üye
Prof. Dr. Güler ERTAN
Başkan
Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK
Üye
Doç. Dr. Ceyhun BERKOL
Üye
Dr. Mehmet Taragay AYÇE
Üye
Prof. Dr. Cihat ARAL
Üye
Prof. Dr. Sabit OYMAEL
Üye
Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU
Üye
Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK
Üye
Deniz KALA
Fakülte Sekreteri/Raportör