Haberler

2.420.221,16 TL Bütçeli Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Kabul EdildiProf. Dr. Onur Osman'ın yürütücülüğünü yaptığı TR10/18/GMP/0032 referans numaralı ve 2.420.221,16TL bütçeli “TOHUM ALGORİTMA Sağlık Sektörüne Yönelik Yazılım ve Yapay Zekâ Araştırma Geliştirme Merkezi” projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Tulum, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Göksel Duru, Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Artuğ ve ArelPotkam (Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi) Koordinatörü Sedat TÜRK ile hazırlanan proje önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olup, İstanbul Arel Üniversitesine önemli bir Ar-Ge merkezi kazandırılmış olacaktır.

Kabul edilen bu projenin özel amacı nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ ve sanal/artırılmış gerçeklik alanlarında, özellikle sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve yeni girişimlerin önünü açmak üzere tüm İstanbul bölgesinde, teknopark firmaları, bilgi teknolojileri firmaları, kuluçka merkezleri, girişimciler ve yazılımcılar için altyapı olanakları sağlamaktır. Firmalar ve İstanbul'daki girişimciler arasında belirtilen alanlarda know-how ve tecrübe paylaşımını sağlayacak, personel değişimi, kapasite geliştirme ve bilgi transferi faaliyetlerinin sayısını artırıcı bir merkezin kurulması, bu merkezde nitelikli 80 firma ve 160 girişimcinin eğitilmesi; bunun sonucunda özellikle sağlık teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu çözümlerin sunulması hedeflenmektedir. Bu şekilde, hem girişimcilerin pazara ve yatırımcılara ulaşması hem de Ar-Ge proje çıktıları olarak katma değerli ürünler üretilmesi beklenmektedir. Proje kapsamında kurulacak merkezde, girişimcilere yönelik tematik odaklanma ile yazılım ve yapay zekâ algoritmaları ve nesnelerin interneti alanlarında teknoloji girişimciliği geliştirilecek, küresel ekonomide ses getirecek ticari başarılar elde edilecek ürünler tasarlanacaktır.

Proje kapsamında, gerek dünyada gerekse Türkiye'de oldukça öncelikli konular haline gelmiş olan yazılım geliştirme, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve sanal/artırılmış gerçeklik alanlarında özellikle sağlık sektörüne yönelik altyapı ve eğitim olanakları sağlamak, yenilikçi çözümler sunmak, yeni girişimlerin ve start-up firmalarının sağlık teknolojileri alanında katma değerli çözümler sunmasına imkân sağlayacak tematik hızlandırıcı bir merkez kurulması amacına odaklanılmıştır. Bu amaca ulaşmak için proje ortakları İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknopark, ArtıArel-Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi iştirakçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Fizik Tedavi Rehberlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve firmalarla birlikte 18 ay süresince sistematik olarak girişimcilere yönelik alt yapı olanakları, bilgi transferi, eğitim, mentorluk, sektör buluşmaları, proje pazarı, melek yatırımcı buluşmaları vb. faaliyetler yürütülecektir. Farklı alanlardan proje faaliyetlerine katılan faydalanıcılar (girişimciler, firma ve sağlık çalışanları) ile yüksek katma değerli teknolojik çözümlere ulaşılması beklenmektedir.

Sonuç Listesi:

http://www.istka.org.tr/media/105253/girisimcilik_mali_destek_programi_gmp.pdf

Haberler