Haberler

Arel’den İlk Uluslararası Patent Başvurusu


ArelPOTKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge Şahin kurumumuzu da temsilen ilk uluslararası patent başvurusunda bulundu.

ŞAHİN “Özellikle atık sularda, demir sülfatın kullanıldığı endüstrilerde, akvaryum sularında, araştırma laboratuvarlarında ve üniversitelerde AR-GE amaçlı kullanılabilmesi için reaktif haline getirerek ‘Catal’s Reagent’ olarak kimya literatürüne kazandırıldı. Ulusal Patent başvurusu ve akabinde Uluslararası PCT patent başvurusu yapıldı. Geliştirilen reaktif kimya, biyokimya, tarım, ziraat ve biyoteknoloji endüstrisinde kullanılacaktır. Ayrıca su sistemleri, atık sular, biyolojik materyaller, gıda maddeleri, toprak örnekleri ve sentetik karışımlarda Demir-II- Sülfat tayininde kullanılabilecektir” dedi.

Bilim dünyasının hizmetine sunulacak

Üsküdar Üniversitesi PROMER Müdürü Prof. Dr. Tunç Çatal tarafından KOSGEB, AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen araştırmalar ile “Catal’s Reagent” isimli kitin ticarileştirilerek bilimin hizmetine sunulması çalışmaları da yürütülüyor. Dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkı yapacak olan reaktif, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen ve inovatif bir ürün olma özelliği taşıyor.


Haberler