Haberler

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Tekin, Cambridge Üniversitesi’nin desteklediği COST aksiyonundan hibe almaya hak kazandı


İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Tekin, Cambridge Üniversitesi tarafından desteklenen COST Action CA15202 (Self-healing As prevention Repair of COncrete Structure) aksiyonundan konferans katılım hibesine (ITC Conference Grant) hak kazanarak, üniversitemizi İzmir’de 8-14 Ekim, 2018 tarihlerinde düzenlenen ASMOSIA XII - Association for the study of Marble & Other Stones in Antiquity XII || International Conference, konferansında temsil etmiştir. Öğretim üyemiz çalışmasında 'The Role of Marble Dust Usage in Concrete in Turkish Construction Sector from Sustainability Perspective (authored by Dr. Hamdi Tekin and Dr. I.Cengiz Yilmaz)' başlıklı poster sunumunu gerçekleştirerek, çalışmada beton için mermer tozunun kendini yenileyici özelliğinin gelecekteki rolüne vurgu yapmıştır. Çalışma ile bilgiler Cambridge Üniversitresinin ilgili sayfasında yayımlanmıştır.

Kaynak: https://www.sarcos.eng.cam.ac.uk/activities/CGs/awardedCG

Awarded ITC CG

Grantee Name: Dr. Hamdi Tekin, Instanbul Arel University

Conference Title: ASMOSIA XII - Association for the study of Marble & Other Stones in Antiquity XII || International Conference, Izmir Turkey, 2018

Conference start and end date: 08/10/2018 to 14/10/2018

Poster Presentation: The role of Marble Dust Usage in Concrete in Turkish Construction Sector from Sustainability Perspective

Dr. Hamdi Tekin from Istanbul Arel University received the ITC conference grant to participate in Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity XII International Conference, 8–14 October 2018, which was held at Dokuz Eylül University in İzmir, Turkey. He made a poster presentation, entitled 'The Role of Marble Dust Usage in Concrete in Turkish Construction Sector from Sustainability Perspective (authored by Dr. Hamdi Tekin and Dr. I.Cengiz Yilmaz)'. The work emphasized on the importance of future self healing role of marble dust for concrete


Haberler